+

LA

FÀBRICA

LLIURE

L’estudi creatiu Igor Studio, creadors de conceptes visuals des de fa més de de 10 anys, obre les seves portes al cor de Gràcia per donar espai a un nou projecte que va molt més enllà, que busca inspirar la ciutat i el món a través de l’únic llenguatge realment universal: l’art.

Amb la visió de crear un espai obert per a la creació on es generin projectes artístics multidisciplinaris, on els artistes se sentin com a casa, lliures de fer i desfer, en silenci, sense pressa i sentint-se cuidats, neix La Fàbrica Lliure.

Aquest espai de més de 450 metres quadrats, situat al cor del barri de Gràcia de Barcelona, entre les parets del que va ser una antiga vaqueria i fàbrica tèxtil de corbates, ha estat reformat conservant l’essència de cada racó de l’espai per tal de sumar a la historia que l’ha fet com és. Pedra, fusta, llum i silenci són els elements que el fan un lloc únic on acollir creadors de tot el món i al públic que en vulgui gaudir.

Assajos de grans i petites formacions, residències artístiques de qualsevol disciplina, concerts i recitals, enregistraments, presentacions i tot allò que es pugui crear.

La Fàbrica Lliure l’espai refugi on inspirar-se, crear i compartir cultura.

+

LA

FÀBRICA

+

LLIURE

Default title

EN ·  CAT · ES

LA FÀBRICA LLIURE

 

Art · Creació · Silenci · Color · Buit · Música · Tot · Moviment · Nou · Vida · Dansa · Res · Expressió · Pedra · Llum · Paraula · Espai · Imaginació · Teatre · Emoció · Gent · Joc · Possibilitat · Llibertat

 

L’estudi creatiu Igor Studio, creadors de conceptes visuals desde fa més de de 10 anys, obre les seves portes al cor de Gràcia per donar espai a un nou projecte que va molt més enllà, que busca inspirar la ciutat i el món a través de l’únic llenguatge realment universal: l’art.

Amb la visió de crear un espai obert per a la creació on es generin projectes artístics multidisciplinaris, on els artistes se sentin com a casa, lliures de fer i desfer, en silenci, sense pressa i sentint-se cuidats, neix La Fàbrica Lliure.

Aquest espai de més de 450 metres quadrats, situat al cor del barri de Gràcia de Barcelona, entre les parets del que va ser una antiga vaqueria i fàbrica tèxtil de corbates, ha estat reformat conservant l’essència de cada racó de l’espai per tal de sumar a la història que l’ha fet com és. Pedra, fusta, llum i silenci són els elements que el fan un lloc únic on acollir creadors de tot el món i al públic que en vulgui gaudir.

Assajos de grans i petites formacions, residències artístiques de qualsevol disciplina, concerts i recitals, enregistraments, presentacions i tot allò que es pugui crear.

La Fàbrica Lliure l’espai refugi on inspirar-se, crear i compartir cultura.

Característiques de l’espai

 

Per lloguer de l’espai i més informació:

La Fàbrica Lliure
Sant LLuís, 63. 08024 Barcelona
info@lafabricalliure.com

Instagram

 

Un projecte d'Igor Studio

This will close in 0 seconds

LA FÀBRICA LLIURE

EN ·  CAT · ES

LA FÀBRICA LLIURE

Art · Creació · Silenci · Color · Buit · Música · Tot · Moviment · Nou · Vida · Dansa · Res · Expressió · Pedra · Llum · Paraula · Espai · Imaginació · Teatre · Emoció · Gent · Joc · Possibilitat · Llibertat

 

L’estudi creatiu Igor Studio, creadors de conceptes visuals desde fa més de de 10 anys, obre les seves portes al cor de Gràcia per donar espai a un nou projecte que va molt més enllà, que busca inspirar la ciutat i el món a través de l’únic llenguatge realment universal: l’art.

Amb la visió de crear un espai obert per a la creació on es generin projectes artístics multidisciplinaris, on els artistes se sentin com a casa, lliures de fer i desfer, en silenci, sense pressa i sentint-se cuidats, neix La Fàbrica Lliure.

Aquest espai de més de 450 metres quadrats, situat al cor del barri de Gràcia de Barcelona, entre les parets del que va ser una antiga vaqueria i fàbrica tèxtil de corbates, ha estat reformat conservant l’essència de cada racó de l’espai per tal de sumar a la història que l’ha fet com és. Pedra, fusta, llum i silenci són els elements que el fan un lloc únic on acollir creadors de tot el món i al públic que en vulgui gaudir.

Assajos de grans i petites formacions, residències artístiques de qualsevol disciplina, concerts i recitals, enregistraments, presentacions i tot allò que es pugui crear.

La Fàbrica Lliure l’espai refugi on inspirar-se, crear i compartir cultura.

Característiques de l’espai

 

Per lloguer de l’espai i més informació:

La Fàbrica Lliure
Sant LLuís, 63. 08024 Barcelona
info@lafabricalliure.com

Instagram

 

Un projecte d'Igor Studio

This will close in 0 seconds

LA FÀBRICA LLIURE

EN ·  CAT · ES

LA FÀBRICA LLIURE

 

Art · Creation · Silence · Color · Empty · Music · All · Movement · New · Life · Dance · Any · Expression · Stone · Light · Word · Space · Imagination · Theater · Emotion · People · Play · Possibility · Freedom

 

The creative studio Igor Studio, creators of visual concepts for more than 10 years, opens its doors in the heart of Gràcia to give space to a new project that goes much further, seeking to inspire the city and the world through of the only truly universal language: art.

With the vision of creating an open space for creation where multidisciplinary artistic projects are generated, where artists feel at home, free to do and undo, in silence, unhurried and feeling cared for, La Fàbrica Lliure was born.

This space of more than 450 square meters, located in the heart of the Gràcia district of Barcelona, ​​between the walls of what was an old dairy and tie textile factory, has been renovated preserving the essence of every corner of the space to add to the history that has made it How is it. Stone, wood, light and silence are the elements that make it a unique place to welcome creators from all over the world and the public who wants to enjoy themselves.

Rehearsals for large and small ensembles, artistic residences of any discipline, concerts and recitals, recordings, presentations and everything that can be created.

La Fàbrica Lliure is the refuge space where you can be inspired, create and share culture.

Space details

 

For space rental and more information:

La Fàbrica Lliure
Sant LLuís, 63. 08024 Barcelona
info@lafabricalliure.com

Instagram

 

A project by Igor Studio

This will close in 0 seconds

LA FÀBRICA LLIURE

EN ·  CAT · ES

LA FÀBRICA LLIURE

Art · Creation · Silence · Color · Empty · Music · All · Movement · New · Life · Dance · Any · Expression · Stone · Light · Word · Space · Imagination · Theater · Emotion · People · Play · Possibility · Freedom

 

The creative studio Igor Studio, creators of visual concepts for more than 10 years, opens its doors in the heart of Gràcia to give space to a new project that goes much further, seeking to inspire the city and the world through of the only truly universal language: art.

With the vision of creating an open space for creation where multidisciplinary artistic projects are generated, where artists feel at home, free to do and undo, in silence, unhurried and feeling cared for, La Fàbrica Lliure was born.

This space of more than 450 square meters, located in the heart of the Gràcia district of Barcelona, ​​between the walls of what was an old dairy and tie textile factory, has been renovated preserving the essence of every corner of the space to add to the history that has made it How is it. Stone, wood, light and silence are the elements that make it a unique place to welcome creators from all over the world and the public who wants to enjoy themselves.

Rehearsals for large and small ensembles, artistic residences of any discipline, concerts and recitals, recordings, presentations and everything that can be created.

La Fàbrica Lliure is the refuge space where you can be inspired, create and share culture.

Space details

 

For space rental and more information:

La Fàbrica Lliure
Sant LLuís, 63. 08024 Barcelona
info@lafabricalliure.com

Instagram

 

A project by Igor Studio

This will close in 0 seconds

LA FÀBRICA LLIURE

EN ·  CAT · ES

LA FÀBRICA LLIURE

 

Arte · Creación · Silencio · Color · Vacío · Música · Todo · Movimiento · Nuevo · Vida · Danza · Nada · Expresión · Piedra · Luz · Palabra · Espacio · Imaginación · Teatro · Emoción · Gente · Juego · Posibilidad · Libertad

 

El estudio creativo Igor Studio, creadores de conceptos visuales desde hace más de 10 años, abre sus puertas en el corazón de Gràcia para dar espacio a un nuevo proyecto que va mucho más allá, que busca inspirar a la ciudad y al mundo en a través del único lenguaje realmente universal: el arte.

Con la visión de crear un espacio abierto para la creación donde se generen proyectos artísticos multidisciplinares, donde los artistas se sientan como en casa, libres de hacer y deshacer, en silencio, sin prisa y sintiéndose cuidados, nace La Fàbrica Lliure.

Este espacio de más de 450 metros cuadrados, situado en el corazón del barrio de Gràcia de Barcelona, ​​entre las paredes de lo que fue una antigua vaquería y fábrica textil de corbatas, ha sido reformado conservando la esencia de cada rincón del espacio para sumar a la historia que le ha hecho como es. Piedra, madera, luz y silencio son los elementos que lo hacen un lugar único donde acoger a creadores de todo el mundo y al público que quiera disfrutar.

Ensayos de grandes y pequeñas formaciones, residencias artísticas de cualquier disciplina, conciertos y recitales, grabaciones, presentaciones y todo lo que se pueda crear.

La Fàbrica Lliure es el espacio refugio donde inspirarse, crear y compartir cultura.

Características del espacio

 

Para alquiler del espacio y más información:

La Fàbrica Lliure
Sant Lluís, 63. 08024 Barcelona
info@lafabricalliure.com

Instagram

 

Un proyecto de Igor Studio

This will close in 0 seconds

LA FÀBRICA LLIURE

EN ·  CAT · ES

LA FÀBRICA LLIURE

Arte · Creación · Silencio · Color · Vacío · Música · Todo · Movimiento · Nuevo · Vida · Danza · Nada · Expresión · Piedra · Luz · Palabra · Espacio · Imaginación · Teatro · Emoción · Gente · Juego · Posibilidad · Libertad

 

El estudio creativo Igor Studio, creadores de conceptos visuales desde hace más de 10 años, abre sus puertas en el corazón de Gràcia para dar espacio a un nuevo proyecto que va mucho más allá, que busca inspirar a la ciudad y al mundo en a través del único lenguaje realmente universal: el arte.

Con la visión de crear un espacio abierto para la creación donde se generen proyectos artísticos multidisciplinares, donde los artistas se sientan como en casa, libres de hacer y deshacer, en silencio, sin prisa y sintiéndose cuidados, nace La Fàbrica Lliure.

Este espacio de más de 450 metros cuadrados, situado en el corazón del barrio de Gràcia de Barcelona, ​​entre las paredes de lo que fue una antigua vaquería y fábrica textil de corbatas, ha sido reformado conservando la esencia de cada rincón del espacio para sumar a la historia que le ha hecho como es. Piedra, madera, luz y silencio son los elementos que lo hacen un lugar único donde acoger a creadores de todo el mundo y al público que quiera disfrutar.

Ensayos de grandes y pequeñas formaciones, residencias artísticas de cualquier disciplina, conciertos y recitales, grabaciones, presentaciones y todo lo que se pueda crear.

La Fàbrica Lliure es el espacio refugio donde inspirarse, crear y compartir cultura.

Características del espacio

 

Para alquiler del espacio y más información:

La Fàbrica Lliure
Sant Lluís, 63. 08024 Barcelona
info@lafabricalliure.com

Instagram

 

Un proyecto de Igor Studio

This will close in 0 seconds